Hoppa till innehåll

Tala om vad Europa kan! – Artikel Europaportalen

  • av

I dag talar statsminister Stefan Löfven inför Europaparlamentet i Strasbourg. Det är en möjlighet att lägga fast några utgångspunkter för hur Europa ska kunna ena sig inför de stora utmaningar vi står inför:

Putins krigföring i Ryssland, den islamistiska extremismen och sönderfallet i Mellersta Österns stater, Assads krigföring mot sitt eget folk, Rysslands bombningar på Assads sida, miljontals människor på flykt från krig och från fattigdom, klimatmålen som kräver både en gemensam  energipolitik och trovärdiga mål för minskade CO2 utsläpp, den ekonomiska krisen som kan mötas genom reformer för ökad  konkurrenskraft på den inre marknaden, främlingsfientlighet och hot om Storbritanniens utträde.

Det första Stefan Löfven måste tänka på inför dagens anförande är att det faktum att trycket ökar på EU att möta dessa utmaningar. Det handlar om problem, hot och utmaningar som kräver en gemensam idé och en gemensam kraft.

Låt bli att upprepa att EU-samarbetet hotas om flyktingfrågan inte kan lösas de kommande veckorna! För EU-samarbetet behövs mer än någonsin, både i denna fråga och i alla de andra. Flyktingfrågan kan inte lösas genom några beslut de kommande veckorna. Den kan bara hanteras genom ett uthålligt och långvarigt arbete för att stärka sammanhållningen och mobilisera den förmåga som finns i Europa att ta emot flyktingar.

Upprepar man tillräckligt många gånger att EU-samarbetet går sönder om man inte löser problemet så kommer till slut många politiska krafter ta det till intäkt för att EU inte fungerar. Och det är inte sant.

Lika lite som Sverige har kunnat lösa sina flyktingutmaningar kan EU finna en enkel och tydlig lösning. Men om vi håller samman unionen lägger vi en grund för en bättre kontroll över gränserna, en bättre fungerande asylhantering och en fortsatt fri rörlighet.

Låt bli att kräva att den svenska politikens krav och målsättningar ska bli till europeisk politik. För EU ska inte syssla med socialpolitik, jämställdhetspolitik utformas bäst i varje enskild medlemsstat, och arbetsmarknaden ska inte utformas på europeisk nivå för då urholkas vår egen och andras modeller.

Det är just viljan att alltid diskutera varje favoritfråga på EU-nivå som gett så många människor runt om i Europa en känsla av att EU lägger sig i allt. Istället för att skapa enighet om de gemensamma utmaningarna skapar det konflikt på grund av våra olika förutsättningar.

Låt därför inte dagens anförande bli ett inlägg i svensk inrikespolitisk debatt, inte ett försök att tala om för andra att de måste göra som i Sverige, därför att då tappar du fokus på de frågor som måste hanteras gemensamt och som bara EU kan hantera.

Istället  för nya motsättningar och hot om att samarbetet ska kollapsa, tala om  hur viktigt det är att vi håller samman en union av 28 medlemsstater och 500 miljoner människor i en värld som är mer hotfull än någonsin.

Tala om vad Europa kan!

Gunnar Hökmark
Delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet