Hoppa till innehåll

Wikileaks

Debatten om Wikileaks

  • av

Debatten om Wikileaks avslöjar en del om debatten på nätet. Tyvärr säger många av inläggens ordval och ton något om nätdebattens brister. I anonymitet är det lätt att häva ur sig det mesta. Några av kommentarerna till mina inlägg i denna fråga skulle inte passera i en fri och öppen debatt där man får stå för sina åsikter. Men mer intressant är att det är så många av dem som yttrar sig som faktiskt menar att inget bör vara hemligt. Jag undrar om detta också menar dem själva och deras egna liv, eller om de på fullt allvar hävdar att samtliga överväganden som präglar svensk säkerhetspolitik, all planering och all information ska vara öppen gentemot även dem som vi vill skydda oss emot.

Läs mer »Debatten om Wikileaks

En dag, om bristande konkurrenskraft och Wikileaks

En dag som började med en genomgång av läget när det gäller spektrumlagstiftningen, för att sedan följas av en votering i ekonomiska utskottet om en rapport över konkurrensläget i EU, samt därefter en debatt om förslaget om en finansiell transaktionsskatt, som socialister och många andra tror är en tulipanaros som löser alla problem. Jag påpekade att Sverige var tidigt ute och prövade en sådan, i form av valpskatten på 1980-talet som inte gjorde någon glad förutom aktörerna i London City dit en stor del av handeln flyttade Stockholm. I dag skulle en europeisk motsvarighet leda till att Shanghai stärkte sin ställning som internationell finansplats.

Läs mer »En dag, om bristande konkurrenskraft och Wikileaks

Wikileaks hjälper dem som vi inte bör dela hemligheterna med

Oron kring Spanien och Portugal fortsätter, liksom för Italien. Det kommer nu an på dessa länders regeringar att återvinna förtroendet för sin budgetpolitik. Det gäller både underskott men lika mycket förmågan till tillväxt. De som av så kallade sociala skäl har motarbetat förändringar som ökar konkurrenskraften har ett stort ansvar i dessa länder och i EU i dessa dagar.

Läs mer »Wikileaks hjälper dem som vi inte bör dela hemligheterna med