Hoppa till innehåll

Västtyskland

Tjugo år med Tyskland

I dag firar Tyskland återföreningen. När Västtyskland och forna Östtyskland gick samman i ett land blev det också inledningen till en återförening av Europa som sådant. Utan den tyska återföreningen hade vi förmodligen inte sett den återförening som i dag kommer till uttryck i att EU har 27 medlemmar, varav 10 är från det som en gång var Östra Europa, samtidigt som Kroatien närmar sig medlemskap och länder som Serbien och Montenegro bedriver inledande förhandlingar.

Läs mer »Tjugo år med Tyskland