Om Sverige och Obama

Några dagar efter president Obamas besök i Stockholm klingar nu de intensiva analyserna kring om detta var bra eller ej för Fredrik Reinfeldt, vems förtjänst det var att han besökte Sverige, att det inte alls var någons förtjänst, att det dessutom inte betydde något alls förenat med funderingar på om Läs mer…

Ansvarslösheten som idé

Ett antal medvetna skott i foten. Så kan man lättast beskriva den budgetpolitik som nu har lett till att Standard& Poors nedgraderat USA:s kreditvärdighet. En långsiktigt ohållbar budgetpolitik tillsammans med ett chicken-race som syftade till att göra en betalningsinställelse så sannolik som möjligt. Nu lyckades man från båda sidor i Läs mer…