Hoppa till innehåll

Tunnelbana

Nya utspel

Regnig morgon med ökat kampanjtryck. Sökte i tidningarna efter nytt socialdemokratiskt utspel. Till exempel väntar jag på förslaget om en hushållerska i tunnelbanan eller i… Läs mer »Nya utspel

När politiken börjar ta slut

Länge gjorde socialdemokraterna den sociala ingenjörskonsten till sin politiska ideologi. De skulle lägga livet tillrätta för de enskilde, i vetskapen att de med sin kunskap och rationalitet visste vad som var bäst för oss alla. Därför fick det inte finnas andra barndaghem än offentliga, bara kommunala skolor och bidrag utformades för att vi skulle leva livet så som de tyckte var förnuftigt och rätt. Det var politikens allsmäktighet.

Läs mer »När politiken börjar ta slut