Pressmeddelande: Gunnar Hökmark om EU-kommissionens förslag till finansiell transaktionsskatt

– En skatt på finansiella transaktioner är enligt alla bedömare, inklusive EU-kommissionen, negativ för tillväxten. Transaktionsskatten kommer därmed knappast hjälpa Europa till tillväxt. Det säger Gunnar Hökmark, ledamot av Europaparlamentet och viceordförande för dess största partigrupp, EPP-gruppen, sedan EU-kommissionen idag presenterat sitt nya förslag till en skatt på finansiella transaktioner Läs mer…

Nej till EU-skatt – Debatt i SR Studio Ett

Under eftermiddagen medverkade Gunnar Hökmark i SR Studio Ett från Strasbourg och gav sin syn på EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso förslag om ny skatt på finnansiella transaktioner. Enskilda människor kommer att få betala och drabbas, sade Gunnar Hökmark i debatt med socialdemokraternas Göran Färm. Lyssna på inslaget här (Gunnar Läs mer…

Innovativa skatter, Palin och Gripen

En tidig morgon på väg till Bryssel och en vecka som kommer att handla om bland annat det som kallas innovativa finansieringsformer, som är ett försök att hitta nya pengar som kan användas för att beskatta människor utan att det märks,. detta ingår bland annat så kallad tobinskatt, men också andra skatteformer som sägs vara innovativa i tanke att de är på något sätt gratis. Syftet är framförallt att därmed hitta nya finansieringsformer av EU. Det går emot min uppfattning om den framtida finansieringen. EU ska inte finansieras med nya skatter utan med de skatter som i dag finns. Nya skatteformer är bara ett sätt att smyga in nya utgiftsmöjligheter. Min uppfattning är i den delen att EU under de kommande åren måste rensa i gamla tiders utgifter.

(mer…)