Talibaner

Att tala om när man ger upp vinner bara talibaner på

Socialdemokraterna vill sätta en tidsgräns för försvaret mot terror och skyddet av Afghanistans befolkning. Krig utan tidsgräns gagnar ingen, skriver Jan Eliasson, Lena Hjelm-Wallen och Urban Ahlin i ett försök att försvara socialdemokraternas eftergifter till vänsterpartiet.afghanska kvinnor

Det är inget annat än att sätta en tidpunkt för när man ska kapitulera inför talibanernas terror. Det är ett glädjebesked till mörkrets krafter som inte sätter tidsgräns för terror och fundamentalism. Så vinner man vare sig krig som de kallar det, eller väpnade insatser mot den terror som riktar sig mot den vanlige afghanen, som det handlar om.

Läs mer »Att tala om när man ger upp vinner bara talibaner på