Tajani

Det är europeisk konkurrenskraft som är problemet, inte utländska investeringar

Kommissionens industrikommissionär Tajani har i en tysk tidningsintervju föreslagit en europeisk myndighet för att kunna blockera kinesiska företagsinvesteringar i Europa. Tanken på att stänga ute investeringar från Kina bortser från två saker. Den ena är att det finns ett värde i dem, som för Volvo. Det andra är att stänger man ute Kina kommer man också stänga Europa utanför den mest snabbväxande ekonomin i världen. Det kommer inte leda till att Kina växer mindre men att europeiska företag i Kina missgynnas.

Läs mer »Det är europeisk konkurrenskraft som är problemet, inte utländska investeringar