Hoppa till innehåll

Sveriges ekonomi

Socialdemokraterna angriper ekonomin från två håll

Den svenska ekonomin kan nu sägas vara den starkaste i EU och Europa med tillväxtsiffror som är något större än de amerikanska. Det är de växande asiatiska ekonomierna som ligger högre. En tillväxt på 3% och överskott i de statliga finanserna på 30 miljarder sticker ut i ett Europa som sitter fast i skuldfällor, stigande statsskuldsräntor och nödvändiga budgetåtstramningar.

Men detta innebär inte att vi är ute ur krisen. Tvärtom så påverkar de stora underskotten runt om i Europa allas ekonomi. Besparingar tvingar fram minskad efterfrågan. Upplåningsbehovet driver upp räntor. Osäkerheten om sparprogrammen skapar höjer räntorna och ökar oron för investeringar. Medan Sverige nu klarar sig väl är läget förtvivlat i många andra länder. Grekland, Spanien, Portugal och inte minst Storbritannien och Irland. Även i Italien finns stora underskott liksom i mindre omfattning men likväl alldeles för stora i Frankrike.Läs mer »Socialdemokraterna angriper ekonomin från två håll