Hoppa till innehåll

Stabilitetspakten

De vill stärka den pakt de ville försvaga i förra veckan

Under dagen har jag haft sammanträde med EPP´s ekonomisk-politiska arbetsgrupp. Av naturliga skäl kom diskussionerna och vår rapport att fokusera på vad som nu måste göras för att på en gång etablera en politik för att minska underskotten och samtidigt skapa förutsättningar för tillväxt. Utan tillväxt kommer vare sig Europas problem eller enskilda medlemsstaters problem att kunna lösas, men utan besparingar kommer det inte finnas förutsättningar för tillväxt. Det är vad länder som Spanien, Portugal och Grekland har fått uppleva och det är just denna situation som också präglar Storbritanniens nya regeringspolitik. I Tyskland presenterades i dag det största sparpaketet i modern tid för att säkerställa att Tyskland kan klara inte bara stabilitetspaktens krav utan också de krav som återhämtning och tillväxt ställer.

Läs mer »De vill stärka den pakt de ville försvaga i förra veckan