Gunnar Hökmarks yttrande om statsstöd antaget

Ikväll röstades Gunnar Hökmarks yttrande om statsstöd för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse igenom i industriutskottet. Yttrandet betonar vikten av att regelverket driver på utvecklingen och konkurrenskraften även inom de sektorer där det av politiska skäl i olika medlemsstater finns ett definierat allmännyttigt intresse. Regelverket bör se till att medlemsstaterna Läs mer…

Utformningen av framtida statsstödsregler

Viktigast är att se till att reglerna utformas så att statsstöd inte snedvrider konkurrens och hindrar handel, sa Gunnar Hökmark när han i industriutskottet idag presenterade sitt yttrande om den kommande revideringen av statsstödregler för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Hökmark påminde om potentialen i de branscher som definieras som Läs mer…

Reformering av EU:s statsstödsregler

Idag blev Gunnar Hökmark vald till ansvarig för industriutskottets synpunkter om reformeringen av statsstödsreglerna vad gäller allmännyttiga tjänster. Viktigast blir att se till att reglerna utformas så att statsstöd inte snedvrider konkurrens och hindrar handel. Europaparlamentets synpunkter blir sedan grundläggande inför den kommande revideringen av det statliga stödpaketet om allmännyttiga Läs mer…