Hoppa till innehåll

Partiledardebatt

Längtan efter gränser ger aldrig frihet

Noterar från partiledardebatten att vänsterpartiet och sverigedemokraterna båda ställer sig vid sidan om den politiska debatt som handlar om hur Sverige ska förändras. De har istället andra utgångspunkter som tar över deras politiska agenda. Den gemensamma nämnaren är att de anser att något outtalat kollektivt överintresse ska vara överordnat den enskildes rätt. Det ena partiet är emot utlänningar och det andra den öppenhet i samhället som kommer av öppna gränser. Båda vill ha gränser för att kunna upprätthålla kontrollen över samhälle och människor. Detta manifesteras bland annat i deras motvilja mot europeiskt samarbete.

Läs mer »Längtan efter gränser ger aldrig frihet