Pagrotsky

Irlands åtstramning inte Pagrotskys affär

Som jag jag tidigare skrivit är det irländarna själva som ska bestämma över sitt åtstramningspaket. Det är deras behov, och det är stort, som måste styra, inte andra länders syn på Irlands konkurrenskraft. Det åtstramningspaket som nu föreslås av regeringen på Irland innehåller som väntat både höjda skatter och minskade offentliga utgifter. Däremot lämnar irländarna bolagsskatten kvar på 12,5% av det enkla skälet som man hoppas bidrar till den tillväxt man kommer att behöva för att få ner underskottet långsiktigt.

Läs mer »Irlands åtstramning inte Pagrotskys affär

Newsmill: Pagrotskys skattehöjarpolitik hjälper inte Irland

  • av

NewsmillartikelNär socialdemokrater som Leif Pagrotsky vill att Sverige kräver en höjning av just bolagsskatten är det att ställa politiska villkor för ett stöd som inte bara inkräktar på Irlands självständighet utan också skulle drabba återhämtningen. Irland har det svårt nog på grund av den bristande kontroll man har haft över den finansiella utvecklingen. Det skulle bli ännu värre om de ovanpå det fick en omgång socialdemokratisk skattehöjarpolitik.

Läs mer »Newsmill: Pagrotskys skattehöjarpolitik hjälper inte Irland

Irland får det inte lättare med mindre investeringar

Leif Pagrotsky säger i intervju med Dagens Eko att han anser att Sverige bör ställa krav på Irland att höja sin bolagsskatt som villkor för svenskt stöd. Det är ett krav som överhuvudtaget inte har att göra med ett eventuellt låns förutsättningar eftersom Irlands förutsättning att betala tillbaka inte blir bättre för det. Tvärtom, om det inflöde av investeringar som nu pågår bryts hamnar Irland i större problem, inte mindre.

Läs mer »Irland får det inte lättare med mindre investeringar