Hoppa till innehåll

Möte

G20-mötet en påminnelse om en ny värld

G20 mötets diskussioner om konkurrerande valutakurser påminner om varför euron är en tillgång för Europa. Utan euron hade Europa befunnit sig i en process av växande underskott som ett sätt att lösa ekonomins problem och konkurrensinriktade devalveringar. Problemet är att om alla länder gör så förvärras allas problem och inte får ökad konkurrenskraft. De som säger att euron har misslyckats glömmer att det inte är euron som skapat underskotten, utan enskilda regeringar, och att den tvärtom har skapat ett ramverk som tvingar fram en åtgärdsprocess.

Läs mer »G20-mötet en påminnelse om en ny värld

G20 borde tala frihandel

Det pågående G20 mötet i Toronto är inte bara en påminnelse om att den globala ekonomin i dag ser annorlunda än för bara tre år sedan. Samtidigt innebär det en annan grund för hur den globala frågorna kan lösas. Med de 20 största ekonomierna i ledningen för den globala processen får de stora ekonomiernas egenintresse större genomslag än när de mest globala ekonomierna var ledande. Därför inriktas nu diskussionen mer kring bilaterala och regionala handelsavtal snarare än på den globala frihetsordningen.

Läs mer »G20 borde tala frihandel