Mona Sahlin

Newsmill: Mona Sahlin försökte medvetet skada Sverige

  • av

I den socialdemokratiska eftervalsdebatten framgår att ledande socialdemokratiska företrädarna i sak underkänner den politik de gick till val på. Det vill säga inte bara att de inte trodde den fungerade gentemot väljarna utan också att de ansåg att det var fel politik i sak. Det var jag och många andra övertygade om men om inte ens de som gick till val på den trodde på den är det värre. Det innebär de att de sökte en majoritet för att genomföra en politik som även i deras egna ögon var skadlig för Sverige.

Läs mer »Newsmill: Mona Sahlin försökte medvetet skada Sverige

Ränderna om statens makt går inte ur

Kan inte låta bli att kommentera Mona Sahlins avskedstal inför det socialdemokratiska förtroenderådet i dag. Det är ett tal som på många sätt gör upp med de föreställningar som präglade socialdemokratin inför valet, varför kan man fråga sig eftersom det är socialdemokratins dåvarande statsministerkandidat som talade idag som avgående partiordförande.

Läs mer »Ränderna om statens makt går inte ur

Inte lätt för s

Noterar att socialdemokratins partistyrelse nu ställer sina platser till förfogande. Det innebär en socialdemokrati som kommer att se annorlunda ut, även om måhända Mona Sahlin sitter kvar. Den fundamentala frågan för socialdemokratin i Sverige liksom i andra länder är vilken uppgift man har i en värld där öppenheten över gränserna gör statliga lösningar till begränsningar. Det socialdemokratiska folkhemmet förutsätter just att det är ett folkhem med sina egna lösningar, inte att medlemmarna i hemmet kan röra sig som de vill. Det är en utmaning som i Storbritannien ledde till ett labourparti som övertog marknadslösningar som politik, i Frankrike som gick tillbaka till en ner renodlad socialism. Min tro är att den svenska socialdemokratins lösning blir att bli lite gråare och med basen i fackföreningsrörelsen.

Läs mer »Inte lätt för s

Sveriges unika situation

Osäkerheten om Europas ekonomi är fortfarande betydande. Det som är ett problem är framförallt de länder som byggt på sina stora underskott för att möta krisen och som nu möter stigande räntor för nya lån och snabbt växande räntekostnader. Värst ute är Grekland, Spanien, Portugal, Italien och Irland. Storbritannien har ett gigantiskt underskott och Frankrike har svårt att kontrollera ett växande underskott. Tyskland får i år ett större underskott än förra året och förmodligen ett än större även nästa år. I kretsen av EU-länder är det nu bara Sverige som klarar stabilitetskraven.

Läs mer »Sveriges unika situation

Den inbillade skattesänkaren

Med socialdemokraternas valupptakt har en av valets huvudfrågor blivit tydlig. Detta val kommer att handla om skatter och skattesänkningar. Mona Sahlin ägnade en stor del av sitt tal till att tala om hur pensionärer ska få sänkt skatt. Hon förklarade inte varför hon samtidigt vill höja allas skatter, återinföra fastighetsskatt, förmögenhetsskatt, införa kilometerskatt och höja bensinskatten, För att inte tala om höjda inkomstskatter. Närmare 4 miljoner svenskar kommer höjda skatter med de rödgröna och alla inkomsttagare förlorar de skattesänkningar som de kan få med en alliansregering.

Läs mer »Den inbillade skattesänkaren