Kris

I krisernas Europa skiljer Sverige ut sig

För min del en intensiv dag i Europaparlamentet kring frågor som inte låter vänta på sig, från allt till lagstiftningen om investeringsfonder till utvidgningspolitiken. En kort sammanfattning av läget i Europa han vi också med i vårt presidiesammanträde i EPP.

Den svenska ekonomins läge drar till sig både lite avundsjuka och respekt. Det förstärks av att vi just denna dag, precis som de rödgröna presenterade en kaskad av nya utgifts- och bidragsförslag för de kommande åren presenterade ESV siffror för den svenska statsbudgetens utveckling.

Läs mer »I krisernas Europa skiljer Sverige ut sig