Hoppa till innehåll

Korruption

Hur korruptionen blir ett hot mot demokratier

Från Estland rapporterar Sveriges Radio att Tallinns borgmästare Savisaar tagit förhandlat om finansiellt stöd till sitt parti med ryska företrädare. Det är en skandal i Estland och bekräftar den roll som Savisaar har spelat under Estlands utveckling till en självständig stat. Men det visar också på hur ryska intressen gärna vill hävda sig i sitt grannområde och att det finns pengar tillgängliga för politiska mutor av betydande storlek.

Läs mer »Hur korruptionen blir ett hot mot demokratier

Kampen mot korruption är ett försvar för demokratin

En förmiddag med den gemensamma parlamentariska delegationen för EU och Kroatien. Det är uppenbara framsteg som har gjorts inte bara i förhandlingarna utan också i det synsätt som finns bland ledande kroatiska politiker. Det finns ingen som säger man har gjort nog när det gäller att göra rättsväsende oberoende och intensifiera kampen mot korruption och organiserad brottslighet.

Läs mer »Kampen mot korruption är ett försvar för demokratin