kommissionen

Tillbaka i Stockholm

Tillbaks i Stockholm efter ett endagsbesök i Budapest för diskussioner om radiospektrumprogrammet och Europas utveckling av mobilt internet. Min utgångspunkt är att vi behöver frigöra mer gemensamma frekvenser och ge större utrymme för mobila internetlösningar, inte minst om vi ska klara av kapacitetskrav som redan i dag växer fram genom snabbt ökande trafik, i Storbritannien har till exempel den mobila datatrafiken ökat med 2300% bara de två senaste åren.

Läs mer »Tillbaka i Stockholm

Till Budapest

Tidig trettondag på väg till Budapest för möte och diskussioner om lagstiftningen kring radiospektrum med det ungerska ordförandeskapets minister för bland annat telekomfrågor Nyitrai och kommissionens ansvarige för den digitala agendan Nellie Kroes. Det är inte i alla delar av Europa som man hedrar begreppet mellandagar och klämdagar.

Läs mer »Till Budapest

Ett starkare Norden

I går presenterades kommissionens rapporter över de olika länder som EU för samtal med vad gäller anslutning och medlemskapsförhandlingar. Kroatien får i princip ett klartecken för den vidare processen vilket för frågan framåt om en anslutning av Kroatien till 2012. Det aktualiserar i sin tur frågan om bland annat Islands medlemskap, där kommissionen konstaterar att landet i grunden är färdigt och att det mer handlar om förhandlingar än att förändra Island. Beroende på det isländska folket, svårt plågat av skuldkrisen, kan även Island snart komma att bli medlem. Då får unionen 29 medlemmar och ett starkare nordiskt block. Island blir också i så fall ett land som liksom Luxemburg och Malta får ett mycket stort inflytande i förhållande till sin storlek.

Läs mer »Ett starkare Norden