Hoppa till innehåll

Kampanj

Valstugor och torg

Samtidigt som tillväxten i Sverige är större än väntat och arbetslösheten sjunker ökar osäkerheten om det som kallas en dubbel dip, det vill säga ännu en nedgång i den globala ekonomin på grund av underminerade statsfinanser i en lång rad av de stora ekonomierna. Det säger två viktiga saker. Dels att det var rätt politik i Sverige när vi inte släppte fram de stora underskott som socialdemokraterna krävde, dels att det är viktigt att vi kan klara ytterligare en nedgång med samma stabilitet. Den här regeringens politik är testad i kris och den höll. Den behövs inför nya utmaningar.

Läs mer »Valstugor och torg

Hur långt kan vänsterpartiet driva vänstern vänsterut?

Det är ovisshet som mer än något annat präglar den rödgröna kampanjen.

I Stockholm handlar det om Förbifart Stockholm, och i sanningens namn vet vi heller inte vad vänsterpartiet tycker om Butler-idéen. Det är osäkert om det klasslösa samhället och proletariatets diktatur är förenliga med landstingssubventionerade betjänter, även om de är underjordiska. Vänsterpartiets drömsamhällen har normalt innehållit mer av gränsvakter än butlers.

Läs mer »Hur långt kan vänsterpartiet driva vänstern vänsterut?