Hökmark om EU:s regler om skydd för personuppgifter

Gunnar Hökmark presenterade idag ett antal ändringsförslag till Industriutskottets betänkande kring reformen av EU:s regler om skydd för personuppgifter.  I korthet föreslår Gunnar Hökmark att: – EU:s nya dataskyddsförordning ska inte inverka på eller begränsa den tryck och yttrandefrihet som stadgas i medlemsstaternas grundlagar och som kommer ur den tradition Läs mer…

Utformningen av framtida statsstödsregler

Viktigast är att se till att reglerna utformas så att statsstöd inte snedvrider konkurrens och hindrar handel, sa Gunnar Hökmark när han i industriutskottet idag presenterade sitt yttrande om den kommande revideringen av statsstödregler för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Hökmark påminde om potentialen i de branscher som definieras som Läs mer…