Holdingbolag

DI: Svenska holdingbolag undantas

  • av

Publicerad den 12 november 2010 i Dagens Industri.

De kommande tio åren kommer Europa att präglas av åtstramningar och besparingar. Men i spåren av den finansiella krisen har ivern att minska systemrisker och de svagheter som präglade de finansiella marknaderna lett till en vilja att reglera inte bara mot systemrisker utan även mot risktagande som sådant. EU-direktivet om alternativa investeringsfonder, felaktigt kallat hedgefondsdirektivet, är ett exempel på hur långt ivern att reglera har gått. I EU-kommissionens förslag till direktiv bakades hedgefonder, råvarufonder och riskkapital samman i ett enda regelverk oberoende av var det fanns systemrisker.

Läs mer »DI: Svenska holdingbolag undantas