Hoppa till innehåll

Handelskrig

Valutaoron kan ge en ny kris

I Europaparlamentet debatterar vi i den kommande veckan erfarenheterna från den ekonomiska krisen samt det kommande G20 mötet. Det sker mot bakgrund av diskussioner som valutakrig som egentligen är ett uttryck för att de obalanser som en gång utlöste den finansiella krisen nu är på väg att åter ge en kris, nu på grund av de obalanser som också finns i så många länders offentliga ekonomier. Valutaproblemen beror nämligen i grund på samma orsaker som utlöste krisen får två år sedan. De obalanserna och den bristande konkurrenskraften hos dem med handelsunderskott har fått stå tillbaka för tron på att det var svagheter i det finansiella systemet som var huvudskälet till krisen.

Läs mer »Valutaoron kan ge en ny kris