Hoppa till innehåll

Gordon Brown

Den socialistiska förvirringen

Några dagar som har präglats av arbete med 2020 strategin och de konkreta konsekvenser denna måste få, för att få någon effekt i form av förändring. Det är många som nu sluter upp bakom mål om att vi bör ha mer företagande, fler jobb och tillväxt men få som vill göra de vägval som detta kräver. I dag kommer vi till exempel rösta om att begränsa egenföretagares arbetstid inom transportsektorn, inte av trafiksäkerhetsskäl för sådana regler finns redan, utan av konkurrensskäl för de stora åkerierna och av en konstlad omsorg om egenföretagarna själva. Och så vill socialister reglera den finansiella marknaden så in i detalj att utrymmet för lån och investeringar minskar.

Läs mer »Den socialistiska förvirringen