Hoppa till innehåll

Friskolor

När valfrihet blir stöld från folket

Karl_MarxVänsterpartiets kampanj mot friskolor fortsätter. Och den kommer att fortsätta. Nu menar deras företrädare Rossana Dinamarca att vinstdrivande skolor är stöld från eleverna. Det anknyter till en gammal kommunistisk uppfattning att vinst är stöld. När ICA-handlaren går med vinst är det självfallet, enligt detta synsätt, stöld från barnfamiljerna som behöver mat. Ett byggnadsföretag som går med vinst när man bygger vägar åt staten är stöld från bilister och skattebetalare.

Läs mer »När valfrihet blir stöld från folket

Hur långt får V driva kompromisser?

Debatten om Sverigedemokraterna har visat att inget parti vill ha något med dem att göra oavsett valutgången. Ett skäl till detta är att deras huvudsakliga inriktning bygger på föraktet mot vissa människor beroende på deras ras eller härkomst. Det går i ett civiliserat samhälle inte att kompromissa om synen på andra människors rätt och värdighet.

Läs mer »Hur långt får V driva kompromisser?

Kampen mot valfriheten, vinsten och privata företag går vidare

Lars Ohly vill förbjuda offentliga bidrag till skolor som går med vinst. Bättre enligt hans mening är skolor som går med förlust. Nu är de offentliga bidragen inte till för skolorna utan till eleverna i form av en skolpeng som är mindre än vad offentliga skolor får per elev. Just skolpengen gör det möjligt för elever att välja skolor andra än kommunens.

Läs mer »Kampen mot valfriheten, vinsten och privata företag går vidare