Fördraget

Fördraget och Frankrike

Fördraget ska hävdas genom juridisk rättsprövning. Det är vad EU-kommissionen nu har gjort efter en rättslig prövning av Frankrikes utvisning av romer. Den visar att Frankrike, trots egna förnekanden, har utvisat romer i grupp just för att de är romer. Nu är nästa steg att pröva detta i domstol. Det är med bakgrund av den sammanställning som kommissionen i går presenterade svårt att se annat än att Frankrike fälls. Det kommer landets regering och president inte kunna avvisa som partipolitiska angrepp.

Läs mer »Fördraget och Frankrike