Hoppa till innehåll

Fördrag

En höst om fördragsrevidering

Resultatet av toppmötet blev att Europeiska rådets ordförande ska konsultera med medlemsstaterna om en fördragsförändring som dels ska ge en permanent europeisk krisfond och dels möjliggöra att medlemsstater i vissa situationer ska kunna förlora sin rösträtt, om de genom sin budgetpolitik hotar stabiliteten i Unionen som sådan.

Läs mer »En höst om fördragsrevidering