Hoppa till innehåll

FN

Det är öppenheten som stärker försoningens krafter

Med Internationella domstolens utslag i fråga om Kosovos deklaration om självständighet läggs en ny grund för utvecklingen på Balkan. Genom att konstatera att Kosovo inte bröt mot internationell rätt när man utropade sin självständighet blir det nu upp till Serbien och andra parter i konflikten att förhålla sig till detta, liksom till det erkännande av Kosovo det i sig innebär. Framtiden på Balkan måste nu utformas utifrån att Kosovos självständighet är en utgångspunkt för integrationen länderna emellan liksom integrationen gentemot Europa i övrigt.

Läs mer »Det är öppenheten som stärker försoningens krafter

Där friheten är som störst är vänstern som mest kritisk

Freedom HouseFreedom House´s karta över Mellersta Östern är belysande för den svenska vänsterns utrikespolitik. Ser man till frihetens tillstånd i Mellersta Östern är den svenska vänsterns politik omvänt proportionell till förekomsten av demokrati. Det vill säga ju mindre demokratiskt ett land är, ju mer dess regim förtrycker sina medborgare, desto mer förlåtande är vänstern. Och ju mer demokratiskt och fritt ett land är desto mer kritiskt är man.

Läs mer »Där friheten är som störst är vänstern som mest kritisk