Hoppa till innehåll

Euro

Esterna klarar eurons krav tack vare euron

I Svenska Dagbladet i dag svarar några företagsledare på frågorna om eurons vara eller icke för Sveriges del. Förbluffande lite tänker de på hur euron påverkar deras egen verksamhet. Företrädarna för de stora bankerna som riskerade gigantiska förluster om de baltiska länderna hade devalverat borde om några se värdet av en stabil och gemensam valuta. Än mindre reflekterar de över att utan euron hade Europa varit inne i ett valutakrig med devalveringar som konkurrensmedel, protektionism som svar och växande underskott som konsekvens.

Läs mer »Esterna klarar eurons krav tack vare euron

De vill stärka den pakt de ville försvaga i förra veckan

Under dagen har jag haft sammanträde med EPP´s ekonomisk-politiska arbetsgrupp. Av naturliga skäl kom diskussionerna och vår rapport att fokusera på vad som nu måste göras för att på en gång etablera en politik för att minska underskotten och samtidigt skapa förutsättningar för tillväxt. Utan tillväxt kommer vare sig Europas problem eller enskilda medlemsstaters problem att kunna lösas, men utan besparingar kommer det inte finnas förutsättningar för tillväxt. Det är vad länder som Spanien, Portugal och Grekland har fått uppleva och det är just denna situation som också präglar Storbritanniens nya regeringspolitik. I Tyskland presenterades i dag det största sparpaketet i modern tid för att säkerställa att Tyskland kan klara inte bara stabilitetspaktens krav utan också de krav som återhämtning och tillväxt ställer.

Läs mer »De vill stärka den pakt de ville försvaga i förra veckan