Hoppa till innehåll

EPP

Ansvarstagande i budgetfrågan

Nyss deltagit i en budgetdebatt i EPP gruppen där jag underströk vikten av att EU nu får en budget och inte ovanpå allt annat skapar en ny budgetkris genom att underkänna en budget som innebär en ökning som motsvarar nya uppdrag. Samtidigt är det min uppfattning att vi nu behöver ett budgetarbete som rensar undan onödiga och mindre viktiga utgifter istället för att ständigt hoppas på ökade intäkter. De underskottsproblem som Europa i dag lider av bygger på just den falska förhoppningen att valet mellan olika utgifter kan lösas med ökade intäkter. Så är det inte. Det är nu EPP gruppen som står för ansvarstagande i budgetfrågan.

Läs mer »Ansvarstagande i budgetfrågan

I världens andra ekonomi

I somras blev Kina världens näst största ekonomi. Det var ingen plötslig nyhet och hade dessutom med all sannolikhet varit fallet sedan en tid tillbaka, oavsett mätmetoder. När jag i dag kom till Shanghai tillsammans med övriga i EPP-gruppens ledning blir jag både förvånad och inte förvånad. Inte förvånad eftersom jag vet att Kina under 30 års tid har haft en osannolikt hög ekonomisk tillväxt. Förvånad eftersom kunskapen om Kinas ekonomiska utveckling ändå inte räcker till för att förstå vad det i verkligheten innebär i människors liv och tydliga uttryck som stadens utveckling. En av världens största städer med kvarter efter kvarter av moderna höghus, skyskrapor och palatsliknande kontor.

Läs mer »I världens andra ekonomi

Att prioritera för ett bättre EU

På konferens med EPP gruppen där några inlägg om internet bygger på föreställningen om att problemen större än möjligheterna. Det är och kommer att förbli en viktig uppgift att värna Internets frihet, med de möjligheter det innebär för individer överallt, oavsett om det gäller informationsinhämtning eller tillgången på information som sådan.Men kanske viktigare än så är Internet det kanske i särklass viktigaste medlet mot slutna diktaturregimer. Det är ingen tillfällighet att det är i länder som Kina som man betraktar medborgarnas tillgång till internet som den stora faran. Internet har en demokratiseringskraft just genom att det inte finns någon överordnad kraft som samordnar och beslutar om vad som är tillåtet eller inte. Det urholkar inte det ansvar som vi som individer har vad gäller lag och rätt, oavsett Internet eller ej.

Läs mer »Att prioritera för ett bättre EU

Den globala krisen är vår utmaning

Aten AkropolisEn dag med regn och uppehållsväder. Arbete både ute och inne samt lite förberedelser inför både val och den politiska agenda som ska formas under hösten.

Under våren präglades både politisk och ekonomisk nyhetsrapportering om krisen för ett antal länders offentliga finanser. Bristande förtroende, förbrukad trovärdighet och en politik som låtsades som ingenting ledde till en kris för Grekland som i sin tur riskerade att sprida sig till land efter land med stora underskott.

Läs mer »Den globala krisen är vår utmaning