Pressmeddelande: Ytterligare krav på den inre marknaden

– EU:s inre marknad är avgörande för att skapa tillväxt och arbetstillfällen i EU. Vi ställer nu ytterligare krav på åtgärder för att öka öppenheten och minska byråkratin för Europas tjänsteföretag. Det säger Gunnar Hökmark, vice ordförande för Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen, efter att EPP-kongressen i Bukarest enhälligt antagit den resolution om EU:s inre Marknad  som han ansvarat Läs mer…