Debatt. Internet

Debatten om Wikileaks

  • av

Debatten om Wikileaks avslöjar en del om debatten på nätet. Tyvärr säger många av inläggens ordval och ton något om nätdebattens brister. I anonymitet är det lätt att häva ur sig det mesta. Några av kommentarerna till mina inlägg i denna fråga skulle inte passera i en fri och öppen debatt där man får stå för sina åsikter. Men mer intressant är att det är så många av dem som yttrar sig som faktiskt menar att inget bör vara hemligt. Jag undrar om detta också menar dem själva och deras egna liv, eller om de på fullt allvar hävdar att samtliga överväganden som präglar svensk säkerhetspolitik, all planering och all information ska vara öppen gentemot även dem som vi vill skydda oss emot.

Läs mer »Debatten om Wikileaks