Hoppa till innehåll

Budget

Den som skapar risker måste också betala mer

Det måste vara så att de medlemsstater som skapar störst risk i det finansiella systemet genom sina underskott och skuldbördor också betalar mer till de gemensamma resurserna för att stödja underskottsländer när det behövs. I går fick jag i det ekonomiska utskottet stöd för principen att den gemensamma stödmekanismen ska finansieras med hänsyn till hur stora risker medlemsstater skapar för oss alla. Det innebär att, om parlamentet ställer sig bakom denna resolution, att det finns en tydlig inriktning också inför Europeiska rådets möte i slutet av veckan.

Läs mer »Den som skapar risker måste också betala mer

Socialister vill ha högre utgifter, som vanligt,

Nu i början av en vecka i Strasbourg. Budgetfrågan för 2011 håller nu på att hamna rätt, efter många diskussioner. Från början fanns det i de flesta partigrupper en vad jag tycker aningslös inställning till hur mycket den samlade budgeten skulle höjas. Som svensk var jag stundtals rätt ensam i de diskussionerna, där en höjning med närmare 6% var det enda rätta för goda européer. Inte minst kommissionen har i denna fråga löst sin uppgift på ett lättvindligt sätt. Istället för att prioritera utgifter har man bejakat både gamla och nya. Det skapade också en del konflikter i början av dessa förhandlingar.

Läs mer »Socialister vill ha högre utgifter, som vanligt,