Åtstramning

En dag i krisens spår

En dag i London som de senaste dagarna präglats av våldsamma presentationer på grund av att åtstramningspolitiken efter Labours underskott lett till höjda studieavgifter. Det påminner om att den åtstramningspolitik som kommer att prägla Europa under de kommande åren inte bara har ekonomiska konsekvenser, lättare att ta än konsekvenserna av fortsatta underskott och statsbankrutter men likväl svåra, utan också politiska. Det understryker varför vi samtidigt måste ha en tydlig agenda som visar hur Europa inte bara kan komma ur skuldkrisen utan också in i en period av tillväxt och utveckling.

Läs mer »En dag i krisens spår