Arlanda

Irland är viktigt för hela Europa

På väg till Strasbourg genom ett lätt snöslaskigt landskap ut till Arlanda. Den kommande veckan kommer att uppenbara skäl att ha sin fokus på Irland. Inte bara vad gäller stödpaketet utan också i frågan om Irland långsiktigt kommer att klara sina åtaganden. Svaret på den frågan är nog från de flesta bedömare ja, men det är en fråga som också kommer gälla andra länder, med mindre tillväxtkraft, där svaret lättare riskerar att bli ett nej. Länder som Portugal och Grekland är på det viset mer i riskzonen.

Läs mer »Irland är viktigt för hela Europa