Hoppa till innehåll

Syrien – utan gräns finns ingen gräns för regimen

Världens tvekan är Assads triumf. Den syriska regimens gasattack mot en rebellkontrollerad stadsdel var en krigsförbrytelse som världssamfundet har ett ansvar att ingripa mot. Rysslands och Kinas veto har redan underminerat FN i en av sina viktigaste uppgifter, av det enkla skälet att de inte vill att det internationella samfundet ska gripa in mot en regim som använder våld mot sina egna medborgare. Deras skäl är uppenbart. Våld mot medborgarna i ett land ska vara regimens och ingen annans sak.

Inbördeskriget i Syrien och de många framväxande konflikterna i Mellersta Östern utgör en komplicerad väv. Det finns ingen enskild åtgärd som kan rädda liv, skapa fred eller försoning. Det finns heller ingen enskild militär insats som kan säkra demokrati eller avsluta kriget. Och det faktum att inbördeskriget i Syrien bara är en av flera konflikter i regionen där religiösa motsättningar och frågan om religionens roll i samhället växer fram till nya konflikter gör också att risken för spridning är stor.

I praktiken ser vi redan denna spridning där varje konflikt i ett av regionens länder hakar in i det andra landets konflikter. Iran och Hizbollah i Libanon, Hizbollah och Iran i Syrien, Irans stöd till Hamas och Al quaidas strider mot Assads trupper stödda av Iran, Muslimska Brödraskapet i Egypten med sin tidigare bas i Syrien för att inte nämna de sekulära muslimska krafter som får stöd från sunnimuslimska stater på den arabiska halvön. Det är en region av hat som går över gränser och förenar destruktiva krafter där våldet antingen ses som en lösning eller i alla fall som ett självklart medel.

Hur enkelt det än är att konstatera att en militär insats inte löser de grundläggande problemen och riskerar att bli ytterligare en del av det militära våldet skulle likväl frånvaron av en internationell reaktion på den kemiska krigföringen av Assadregimen vara ett besked om att det accepteras och kan göras utan risk. Det vore att öppna ännu en port för grymt övervåld. Att världen står delad i denna fråga är illa. Att många tvekar försvagar det budskap som regimen Assad måste ges. Men det är likväl viktigt att den tvingas uppleva priset av krigsförbrytelser.