Hoppa till innehåll

Synpunkter på EU:s bredbandsatsningar?

  • av

Ska en större del av EU:s budget satsas på utbyggnad av ultrasnabbt bredbandsnät och digitala tjänster? Vilka tjänster och regioner ska prioriteras för att maximera effekten på ekonomisk tillväxt? Är EU:s nuvarande mål att alla hushåll ska ha tillgång till 30 Mbps 2020 tillräckligt ambitiöst?

Gunnar Hökmark vill gärna ha dina synpunkter kring den bredbandsrapport som han inom EPP gruppen ansvarar för i Europaparlamentet. Kommissionens förslag går att hitta här: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0657:FIN:SV:PDF

Gunnar Hökmarks ingångsvärden är att bör främst vara marknadens ansvar att finansiera en utbyggnad av bredband och nya digitala tjänster, men att stöd kan vara befogat till områden där det inte finns något marknadsintresse att investera.