Hoppa till innehåll

MP väljer symbolpolitik framför nödvändiga reformer – artikel i Norran

  • av

Den kärnkraft som nu avvecklas motsvarar ungefär hela Polens förnyelsebara elproduktion, omkring 20 TWh. Om Sverige i stället för avveckling hade exporterat den produktionen hade Polen i teorin kunnat fördubbla sin andel koldioxidfri el.

Med den rödgröna regeringen har utsläppen ökat och viktiga reformer bortprioriterats till förmån för symbolpolitik.

För att Sverige och Europa ska nå Parisavtalets klimatmål krävs en snabb utveckling av förnybar energi, ett globalt fokus och en utveckling av kärnkraften.

I synnerhet Miljöpartiets klimatpolitik bygger på en logik om att fem myror är fler än fyra elefanter. Men de bortser från att fyra elefanter väger mer än myrorna.

En politik för att möta klimatförändringarna behöver prioritera de åtgärder som mest effektivt kan sänka utsläppen globalt och i Europa. Det behövs mer än kostsamma och ineffektiva insatser i Sverige.

Svensk energiproduktion bygger till stora delar på vattenkraft och kärnkraft, som är koldioxidneutral. Många andra länder i Europa är beroende av olja, gas och kol.

Eftersom Sverige är del av en europeisk energimarknad skulle den svenska kärnkraften kunna spela en avgörande roll för att minska användningen av fossila bränslen.

För Miljöpartiet har det varit viktigare att prioritera förslag om subventioner till elcyklar och elutombordare, höjda skatter på flygbiljetter, eller nu senast en parkeringsskatt för veckohandling med bil. En sådan politik påverkar de svenska resultaten på marginalen, men leder inte till minskade utsläpp i världen.

Den kärnkraft som nu avvecklas motsvarar ungefär hela Polens förnyelsebara elproduktion, omkring 20 TWh. Om Sverige i stället för avveckling hade exporterat den produktionen hade Polen i teorin kunnat fördubbla sin andel koldioxidfri el.

Faktum är att en ökning av svensk elkraftsproduktion med en procent skulle, enligt professor John Hassler, kunna minska Polens utsläpp med 1,3 miljoner ton koldioxid per år, vilket motsvarar de årliga utsläppen från 600 000 bilar.

Avvecklingen av kärnkraft har inneburit att bortfallet har fått täckas upp av vår effektreserv, bland annat av Karlshamns oljekraftverk.

Oljekraftverket släpper under 14 timmar ut lika mycket koldioxid som 22 flygresor mellan Bromma och Gällivare. Samma resor som Miljöpartiet med den andra handen försöker motverka genom att beskatta vanliga resenärer.

Gång på gång har regeringen prioriterat symbolfrågor och missat att klimatproblematiken är större än Sverige.

Regeringens klimatpolitik är ingenting annat än en bluff