Hoppa till innehåll

SWIFT kunde ha blivit bättre

I Frankfurt på väg mot Stockholm efter en vecka i Strasbourg. Veckan slutade, som noterats här och var, med att en majoritet i parlamentet röstade mot att ge sitt godkännande till avtalet mellan EU och USA om informationsutbyte ur systemet för internationella betalningstransaktioner SWIFT. Det finns goda skäl att vara kritisk till det avtalet.

Men det ska likväl bedömas utifrån det faktum att det informationsutbyte som tidigare har pågått har skett helt och hållet på amerikanska villkor och med enbart amerikansk lag som grund. Nu kommer uppgifterna inte längre finnas i USA utan i Europa och lämnas ut till europeiska myndigheter i jakt på terrorverksamhet lika mycket som till amerikanska, men under dataskyddsregler som ska uppfylla avtalets krav, som är tillfälliga i avvaktan på ett riktigt avtal men likväl högre än det som gäller för dagens hantering.

Jag anser att avtalet inte är tillräckligt bra. Därför drev jag igenom att EPP-gruppen skulle kräva en senareläggning av beslutet för att tvinga fram en redovisning från kommissionen om de krav som ska gälla i det slutliga avtalet och hur det tillfälliga avtalet ska kunna ta hänsyn till dessa regler. Den förbättring ville tyvärr en majoritet, däribland de svenska socialdemokraterna inte vara med om. Istället ville de rösta nej helt och hållet till dagens förslag som deras partivänner i riksdagen har godkänt utan ett grymt.

Det innebär att vi nu inte får ett ökat skydd för den enskilde men också riskerar att få se en lång rad olika bilaterala avtal som motsvarar det tidigare dåliga skyddet. Det är rätt bedrövlig övning i populism, att först stödja ett avtal, sedan hävda att det innebär att man säljer ut Europa och integritet och sedan rösta emot att man ska förbättra dataskyddet för att till slut rösta emot den förbättring av dataskyddet som avtalet likväl innebär. Denna dag var inte en triumf för vare sig socialdemokratisk konsekvens eller dataskyddsiver. Det var heller inte bra att vi inte nu fick till stånd en process som tvingade fram ett bättre skydd. Det måste nu göras inför det slutliga avtalet men från en betydligt lägre skyddsnivå.