Hoppa till innehåll

Swexit är en fara för landet – artikel i Bohusläningen

Sverigedemokraternas nationalism gör Sverige till ett svagare land. I stället för att söka samarbete med andra länder om gemensamma utmaningar driver Sverigedemokraterna en linje för att göra Sverige mer isolerat.

Tilltron till det svenska samhället är så svag att man anser att det måste avskiljas från utländska influenser. En sådan politik är inte bara splittrande utan bortser också från vad som har byggt Sverige starkt som land. Det finns flera gemensamma nämnare mellan ytterlighetspartierna till vänster och höger.En sådan är viljan att dela in människor i fack och kollektiva identiteter, något som ständigt görs av Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Den kollektiva identiteten ges företräde framför individen och människor bedöms i enlighet med sina identiteter. Sverigedemokraternas Björn Söders uttalande att samer och judar inte är svenskar är helt i linje med denna tendens att klistra på kollektiva identiteter.

En annan nämnare är den påtagligt samstämmiga synen på Sveriges säkerhetsutmaningar, där Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet förenas i sin iver att kategoriskt vända sig emot internationella samarbeten och gång på gång söka anledningar att ursäkta auktoritära regimers handlingar. De förenas i en vision om ett Sverige utanför EU och ett Sverige utan nära samarbete med Nato – två organisationer som har byggt Europas frihet och säkerhet. En vision om ett ensamt Sverige.

Genom att länder som Sverige ställer sig utanför de gemenskaper som upprätthåller just frihet, demokrati och rättsstat underminerar man dessa principer. Denna hållning gynnar endast despoter och demokratins fiender.

Den inåtvända tanken om att Sverige behöver isoleras från omvärlden går tvärtemot den öppenhet som byggt vårt land starkt och format dagens samhälle. Den förmår inte se att många av de problem vi står inför delas med våra grannländer. Med auktoritära rörelser som växer världen över måste Sverige öka vårt samarbete med likasinnade länder, inte minst inom Europa med Europeiska unionen.

Alla de utmaningar Sverige står inför skulle bli större utan medlemskapet i Europeiska unionen. Den som betvivlar det kan blicka mot Storbritannien som nu är på väg att lämna unionen. En ökad utsatthet för rysk och kinesisk påverkanspolitik, ensamhet inför stora utmaningar om handel, ekonomi och flyktingpolitiken. Splittringar inom landet mellan olika grupper. Att förespråka ett liknande öde för Sverige, som dessutom är ett mycket mindre land och betydligt mer beroende av vår omvärld, är inte bara feltänkt utan rentav skadligt.

Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets motstånd till internationella samarbeten har ingenting att göra med varken EU eller Nato. Det är principerna om frihet, öppenhet och individens rättigheter som de vänder sig emot. I kollektivismens namn gör de sig själva till fiender av frihet och demokrati.