Hoppa till innehåll

Sveriges inflytande ökar i EU – artikel på Europaportalen

Debatt: Genom ett beslut i europaparlamentet, som jag medverkat till, ökar Sveriges platser från 18 till 20 från och med nästa EU-val. Detta sker samtidigt som parlamentet genom det nya fördraget blir allt viktigare och får mer att säga till om. Det innebär att vi som nation får större tyngd, men också att svenska ledamöter kommer att finnas närvarande i fler debatter och diskussioner. Det skriver EU-politiker Gunnar Hökmark (m).

Det nya fördraget kommer att innebära mer av demokratisk kontroll över beslut som sker på europeisk nivå. Det innebär också att vi kommer att kunna bli mer beslutskraftiga inom områden som vi redan i dag samarbetar om på EU-nivå, till exempel brotts- och terroristbekämpning och utrikespolitik för att ta några av de viktigaste exemplen.

Mer beslutskraft
Om man inte anser att vi ska kunna bekämpa brott på europeisk nivå är det naturligt att vara emot ett förslag som innebär att det blir lättare att fatta beslut. Men om man är för att vi ska ha en gemensam politik för att motverka terrorism och bekämpa terrorister, för att kunna slå till mot slavhandel och mot grov gränsöverskridande brottslighet är det för mig underligt att man är emot en starkare parlamentarisk kontroll över de beslut som fattas.

Beslut som bara fattas av medlemsstaternas regeringar sker bakom lyckta rum och utan en klar bild över vem som tar ansvaret. Ibland uppstår den intressanta effekten att ingen är ansvarig förutom De Andra.

Europaparlamentets makt ökar
Med det nya fördraget ökar parlamentets roll i de frågor som är gemensamma samtidigt som det blir klarare regler för vilka frågor som ska vara gemensamma. För mig är det naturligt att rösta emot förslag, även om de i sig kan vara sympatiska – om de innebär att EU ska utforma en politik inom områden som bättre hanteras av medlemsstaterna, dels för att det blir bättre då, dels för att EU har många uppgifter nog som vi bara kan hantera gemensamt. Det är där kraften måste ligga.

Desto viktigare är det att Sverige har en så stark röst som möjligt. I Europaparlamentet röstades i torsdags igenom ett förslag till fördelning av platser i Europaparlamentet som jag är glad att jag har medverkat till att driva fram. Inom EPP-ED gruppen har jag som vice ordförande drivit på för en proportionell fördelning av antalet platser mellan länderna, mellan det som är minimum 6 och maximum 96. Det var aldrig självklart att rapportörernas förslag skulle se ut så och det var i slutskedet inte självklart att resultatet skulle bli ett stöd för rapportens förslag.

Fler svenskar
Det innebär att Sverige nästa mandatperiod får 20 platser istället för 18 och att vi trots att antalet parlamentariker minskar får en mer än dagens 19. Det innebär att vi som nation får större tyngd, men också att svenska ledamöter kommer att finnas närvarande i fler debatter och diskussioner när det gäller att både föreslå utformningen av en ny politik men också att kontrollera den. Det är en viktig del i parlamentariskt arbete, inte bara att rösta, där det inom olika partigrupper och i parlamentet som sådant betyder något med varje ny plats, men där varje ny plats ger en möjlighet för kontroll och debatt som för fram våra uppfattningar.

Nu gäller det att regeringskonferensen accepterar detta förslag som utlovat. Då har Sverige flyttat fram sina positioner inom EU genom att bli bättre representerat i parlamentet, samtidigt som parlamentet blir allt viktigare.

Gunnar Hökmark

Gunnar Hökmark är vice ordförande i EPP-ED gruppen och delegationsledare för moderaterna i Europaparlamentet.