Hoppa till innehåll

Sveriges allianser tjänar henne väl – artikel i Nya Wermlands-Tidning

Vare sig de baltiska länderna eller våra grannländer är otryggare på grund av att de är medlemmar i Nato. Vi är inte otryggare på grund av deras Nato-medlemskap, skriver Gunnar Hökmark i Nya Wermlands-Tidning.

De svenska Natomotståndarna är en brokig skara. Flera olika färgskiftningar kan skönjas i de olika leden, men de har som gemensamt mål att Sverige inte ska ha några konkreta säkerhetsgarantier från andra eller bidra till andras säkerhet.

Det som argumentationen utgår ifrån, om man lyssnar på regeringsföreträdare, är att allianslösheten alltjämt tjänar oss väl. Det är fel slutsats att dra utifrån lyckliga omständigheter. Under andra världskriget hjälpte neutraliteten vare sig Danmark eller Norge och Sverige var timmar ifrån ett angrepp där neutraliteten inte avhöll Nazityskland. Under kalla kriget var det Nato och vår egen försvarsförmåga som stod i vägen för den sovjetiska aggressionen. Efter Sovjetunionens fall är det Nato som har gett de baltiska länderna trygghet till skillnad från det allianslösa Ukraina. Vare sig de baltiska länderna eller våra grannländer är otryggare på grund av att de är medlemmar i Nato. Vi är inte otryggare på grund av deras Nato-medlemskap.

Men vad mera är, vi är inte allianslösa utan medlemmar i ett EU som har gett stabilitet och styrka åt bland annat de baltiska staterna. Vi har förpliktelser mot andra medlemsstater liksom dem mot oss. Självklart vore ett hot eller ett angrepp mot de baltiska länderna ett hot mot vår säkerhet och fred.

Den före detta Moskvaambassadören Sven Hirdman propagerar ofta för att Sveriges säkerhet skulle minska som medlemsland i Nato. Ett av Hirdmans främsta argument för detta är att Sverige skulle föra konfliktytan mellan Nato och Ryssland närmare vårt eget land. Dock menar han att ett ryskt angrepp på baltstaterna eller Polen inte är troligt – eftersom de är medlemmar i Nato och EU.

Hirdman och andra säger att Sveriges geografiska läge gör oss utsatta under konflikt, om vi skulle vara medlemmar i Nato. Oavsett synen på det innebär vårt geografiska läge att vi är mer utsatta utanför Nato såvida Natomotståndarna inte menar att vi ska visa eftergivenhet mot Ryssland som vi som vi visade mot Tyskland.

Vårt geografiska läge är i själva verket ett skäl för Natomedlemskap, för det minskar risken för attacker mot baltstaterna och mot oss själva. En attack mot dem riskerar att dra in hela Norden i krig och allt vi kan göra för att minska den risken stärker vår egen säkerhet. Natomotståndarnas förståelse för den ryska regimen är svårförståelig. Putinregimen har startat två krig mot andra länder samtidigt som Europa har nedrustat. Man har medvetet underminerat demokrati, rättsstat och frihet i det Ryssland. Det ryska samhällssystemet är ett hot mot demokrati, frihet och tolerans. För det borde inte finnas förståelse.

Sveriges säkerhet och roll i världen kommer stärkas som medlem i Nato, på precis samma sätt som att vår ekonomi stärkts till följd av vår integrering i den europeiska gemenskapen. Vi är en del av västvärlden och vi delar fundamentala värderingar om demokrati och rättsstat med våra europeiska vänner. Det är allianser för frihet och demokrati som tjänar Sverige väl i den tid vi lever i.

Gunnar Hökmark (M), Europaparlamentariker