Hoppa till innehåll

SD står inte upp för Sverige utan för en nationalism som hotar vår säkerhet

På vilket sätt skulle Sverige stå starkare i ett fragmenterat Europa, eller på vilket sätt skulle vi få en fördel av att Storbritannien lämnar? När Sverigedemokraterna både stödjer kampanjar för att Storbritannien ska lämna EU säger det något om både Sverigedemokraterna och om EU.

Självfallet skulle vi runtom i Europa kunna ha nationella regleringar och lagar för allt det som i dag är gemensam marknad med gemensamma regler. Olika bestämmelser för alla olika varor och tjänster. 28 olika nationella byråkratier och regleringar. Det skulle inte bli mindre byråkrati. Byråkrati följer av alla politiska beslut, på gott och ont.

Frankrike skulle kunna ha sina regler för sina jordbruksprodukter, bilar, livsmedel, kemikalier och allt annat. Sverige skulle kunna ha sina. Storbritannien åter sina. Olika regler för , avloppsrör, för energinät, bilars strålkastare, för mobil telefoni, för luftfart och för tåg. Det skulle ge ett ytterligare ännu större övertag för världens största ekonomier. Och i slutändan skulle vi och de små behöva anpassa oss till de större ekonomierna.

Statsstöd, bristande konkurrens, stängda gränser och tullar leder till alltmer protektionism och motsättningar mellan olika nationella intressen, motsättningar som blir till motsättningar mellan länder. Och så ökar syret för dem som vill definiera politiken utifrån motsättningar och skillnader istället för individers rätt och gemensamma utmaningar.

Putin och Le Pen blir lika glada som Åkesson. Och de blir det av samma skäl. Ett Europa som är fragmenterat och uppdelat ger större utrymme för nationalism som riktar sig mot andra, nationalism som driver regleringar och förbud liksom intolerans och förakt för andra.

För Putin ökar utrymmet för att ytterligare driva påverkanspolitik och påtryckningar. Mot de baltiska staterna liksom mot andra länder som han anser sig ha rätt att ha och ta kontroll över. Utan Storbritannien blir det lättare och utan EU skulle det inte finnas några hinder annat än de militära som Nato står för gentemot renodlade militära invasioner. Putin skulle försöka göra de baltiska ekonomierna till ryska lydriken, kanske av Hong Kongs karaktär i dag, kanske mer direkt. Och så ökar trycket på Sverige och på Finland, liksom i Central- och Östeuropa. Inte minst på Balkan där Ryssland nu försöker stärka sin kontroll och med ett svagare EU skulle få det väldigt lättare.

Ett delat Europa. Ett svagare Europa när det gäller ekonomi, kamp mot terrorism, klimatpolitik och för att återhämta ekonomisk styrka. De är emot Nato och de är emot EU. Ett Sverige som står utanför båda skulle inte ha lämnat verklighetens problem och utmaningar. Vi skulle bara stå ensamma inför utmaningar som är större än vi sett i modern tid. En tid av ökade motsättningar, främlingsfientlighet och utsatthet för rysk revanschism. Europa har sett mycket elände när motsättningar har utnyttjats till hat och våld.

Det är inte Sverige som Sverigedemokraterna står upp för. De står upp för en nationalism som gör Sverige osäkrare och Europa svagare. De ökar utrymmet för dem som vill använda nationalism för att inskränka öppenhet och den enskildes rätt.

Putin, le Pen, Åkesson och Sjöstedt. De har alla samma skäl att glädjas åt om britterna ska lämna EU. Det säger mycket om Sd och V men också mycket om att EU är ett sätt att möta motsättningarnas politik med gemensam marknad, gemensamma beslut och gemensamt ansvar. Det är Putins och le Pens Europa de kampanjar för när de vill demontera EU.