Hoppa till innehåll

Sverige riskerar stärka Nordkorea – artikel i Dagens Samhälle

Under fyra dagar avfyrade diktaturen fyra missiler och förra tisdagen utlöste en missil det japanska bomblarmet när den åkte över landet. I söndags sägs landet ha sprängt en vätebomb. Kim Jong-Uns regim är sannolikt det absolut farligaste vi i dag ser vad gäller stabilitet, säkerhet och fred. I dessa tider bedriver den svenska regeringen under Margot Wallströms utrikespolitiska ledning en farlig linje som riskerar öka utrymmet för Nordkorea och andra regimer som struntar i internationella konventioner att hota sina grannar.

Nordkoreas missiltester syftar till att visa att de kan nå vilket mål de vill. Deras provsprängningar av kärnvapen syftar till att visa att de har förmågan att utplåna landets motståndare. Risken för en eskalering som leder till att kärnvapen används är skrämmande allvarlig och det är uppenbart att Nordkorea genom sina hot vill tvinga omvärlden till eftergifter eller underkastelse. I den strävan finns ingen internationell konvention som begränsar en regim som redan i dag struntar i alla internationella avtal och regler.

Det är inte omvärlden som provocerar Nordkorea. Det är Nordkorea som manifesterar sitt förakt för internationell lag, internationella avtal och andra länders säkerhet. Det beror inte – som Wallström i intervjuer tycks tro – på andra länders agerande.

Men den svenska regeringen driver nu en linje som utgår från att det är andra länders avskräckande förmåga som bär ansvar för Nordkoreas aggression. Som ett av få europeiska länder driver Sverige nu på för ett avtal om ett så kallat kärnvapenförbud istället för de ömsesidiga reduktioner som följer av andra förhandlingar och avtal.

Till att börja med skulle ett förbud inte få någon effekt på vare sig Nordkorea, Ryssland eller Kina men däremot underminera icke-spridningsavtalets förutsättningar och skyddet av fredliga och demokratiska länder. Kort sagt skulle den svenska regeringens politik – om den fick genomslag – leda till att de länder som medvetet bryter mot internationella avtal hade fria händer att hota andra när ingen förmåga till avskräckning finns. Det gäller i hög grad också i Europa och i vårt närområde där Rysslands militära doktrin innehåller hotet om att använda taktiska kärnvapen som ett led i att snabbt vinna ett konventionellt krig. Wallströms och regeringens politik välkomnas i Moskva men försämrar förutsättningarna för europeisk stabilitet och säkerhet.

Flera av Sveriges vänner har markerat mot den svenska linjen. Den innehåller den uppenbara konsekvensen att Nato i så fall inte kommer kunna förnya Sveriges nära partnerskap med försvarsalliansen. Den upplevs som ett direkt hot mot säkerheten av EU-medlemsstater som Tyskland, Frankrike och Storbritannien.

Istället för att fullfölja arbetet med icke-spridning och fortsatta ömsesidiga reduktioner av kärnvapenarsenal vill Wallström tvinga fram en process som kommer att leda till att demokratier och rättsstater blir utan skydd mot galenskap och hänsynslöshet.

Nordkorea bryter redan i dag mot alla internationella avtal och man kommer att göra det med hänsynslöshet så långt man kan. Spelar man laglöshetens och hänsynslöshetens regimer i händerna underminerar man både demokrati och fred. Problemet med Wallström är inte att hon är emot kärnvapen, det är alla. Problemet är att hon ökar riskerna för att de samvetslösa ska använda dem. Naivitet har aldrig ökat säkerhet men tyvärr lett till krig och elände. Det får inte hända igen.