Hoppa till innehåll

Sverige på väg att få ytterligare ett mandat i EP

Sverige är nu på väg att få ytterligare ett mandat i Europaparlamentet. Det är jag glad för. Under sommaren har vi lyckats få stöd för en princip om regressiv proportionalitet i en kurva som underlättar för medelstora länder att forma olika alternativa majoriteter. Det innebär nu att när fördelningen av mandat formas utifrån att Storbritannien lämnar så minskas det totala antalet ledamöter från 751 till 700 samtidigt som resterande av britternas 73 mandat fördelas mellan medlemsstaterna.

För Sverige innebär det att vi nu går från 20 mandat till 21, om förslaget står sig. Inget är i denna process färdigt förrän det är avgjort i parlamentet i sin helhet senare denna höst. Det ska inte uteslutas att de alternativa förslag som har diskuterats under sommaren kan väckas på nytt under höstens formella hantering. Men den princip som förslaget nu bygger på ger Sverige ett ytterligare mandat.

Denna fördelningsprincip ska innebära att inget land med fler medborgare än ett annat land ska ha färre mandat, än det och att antalet medborgare per mandat ökar med folkmängd samt att en ökad folkmängd ska påverka framtida fördelning. ( ska läsas med eftertänksamhet)

Efter rätt många informella diskussioner, bland annat kring hur viktigt det är att de medelstora länderna behövs för att forma olika majoriteter inom partigrupper och i parlamentet, har jag och andra lyckats bidra till att denna princip har fått en legitimitet. Det har inte varit självklart. Som av en ren slump har företrädare för de stora länderna varit mer inriktade på andra nycklar, som varit mer gynnsamma för de stora och antingen nu eller i framtiden skulle drabba de medelstora. Jag är glad för att den polska rapportören Danuta Hübner valt att bygga sitt förslag på denna princip.

Så allt i allt, 2009 drev jag och andra i en konstitutionell arbetsgrupp inom EPP i igenom en fördelningsnyckel som innebar att Sverige återtog de två mandat som Göran Persson hade förhandlat bort i Nice-överenskommelsen, inför 2014 var vi nära att förlora ett mandat, det handlade bokstavligen om minuterna innan omröstningen i det konstitutionella utskottet där jag lyckades häva en föreslagen grupplinje och övertyga en dansk, en est och en litau att ge oss sitt stöd och vända på förslaget när Kroatien skulle få sina mandat av totalen 751, och nu som sagt lägger vi på ytterligare ett.

Det är bara att hoppas att vi moderater kan få något eller några av dessa mandat 2019. Det vore inte mer än rättvist.Men först gäller det att få igenom förslaget i parlamentet denna höst som kommer. Det ska inte uteslutas att företrädare för de stora länderna kommer att söka finna sin matematiska rättvisa.