Hoppa till innehåll

Sverige måste ta täten för EU:s digitala utveckling- Artikel Nerikes Allehanda

I den tid vi lever i kan inget land och ingen region vara en ledande ekonomi utan att vara ledande när det gäller telekom, digital ekonomi och utvecklingen av bredband och Internet.

 

De utgör alla strategiskt viktiga områden och tjänster i våra ekonomier men är framförallt strategiskt avgörande för hela vårt samhälles utveckling. De mest snabbväxande företagen vi ser globalt levererar tjänster och varor med bredband och internet som grund och de mest konkurrenskraftiga industriföretagen är de som bäst har kunnat ta tillvara dessa möjligheter.

 

EU- kommissionen har nu lagt fram sin strategi för en digital inre marknad som kräver digitalt agerande. Sverige bör ta täten och agera för att hela EU kan återta och skapa ett ledarskap som gör oss till den mest konkurrenskraftiga ekonomin i världen.

 

Vi måste göra de reformer som leder till att dagens Ericsson och Nokia, Spotify och Skype kan förbli eller utvecklas till globala ledare med Europa som bas, att vi kan få nya start ups inom deras områden liksom inom småföretagandet som sådant, att vi kan lägga en grund för att morgondagens Google, Yahoo och Apple växer fram med den europeiska marknaden som bas och att företag som Volvo, Scania, LKAB, sjukvårdsföretaget Capio, de många friskolorna, IKEA, SKF, alla våra många småföretag i Småland, Sandviken, AstraZeneca och Hugosons i Ystad, kan få tillgång till den bästa strukturen för modernt kunskapsföretagande och varje del av världsekonomin genom bredband och Internet. Att hela Östersjöområdet med vårt Sverige, ditt Estland och vår gemensamma granne Finland kan gå i täten för en europeisk utveckling präglad av hög Internetanvändning, de nyaste tjänsterna, de snabbaste företagen och den mest integrerade moderna ekonomin. Och det är egentligen rätt enkelt!

 

Se till att alla de beslut vi redan har fattat genomförs och blir verklighet. Telekommarknadens konkurrens som är avgörande för hög penetration, låga priser och snabb utveckling. Varje medlemsstat måste nu som vi beslutat fördela frekvenserna i 800Mhz bandet så att vi snabbt får den nya generationens tjänster och kapaciteter i hela den europeiska ekonomin.

 

Allokera mer spektrum på ett samordnat europeiskt sätt så att vi säkra att vi har en kapacitet att möta den snabba exponentiella utvecklingen av mobil datatrafik, som är avgörande för den nya tidens mest moderna tjänster – alltifrån alla appar till förarlösa fordon – som kräver både rörlighet och höga hastigheter. Det gäller att på europeisk nivå ta itu med 700Mhz- bandet och frigöra det från markbundna Tv-kanaler, som kan få andra delar av vårt spektrum, så att Europa kan leverera snabba mobila bredband inom de frekvensområden som är bäst och som används i hela världen. Det är så vi kan se till att den nya tidens mycket mer krävande Internettjänster kan växa fram här. Vi måste se till att andra delar av vårt spektrum frigörs för ytterligare Wifi användning.

 

Nya nät och frekvenser ska öppnas upp så att vi kan få paneuropeiska nät, antingen med gemensamma operatörer eller med olika nationella operatörer som samverkar inom samma nät. Då kan vi avskaffa den roaming som alltid leder till kostnader och som aldrig kan avskaffas genom prisreglering. Då skapar vi också en skalekonomi som kan påskynda investeringar i nya generationer av nät.

 

Som en bas för detta måste vi ha en snabb utbyggnad av fasta bredband, eller som det bör heta svart fiber. Det bör framförallt ske genom konkurrens mellan olika operatörer men om det finns något som Europeiska unionens strukturfonder kan och bör användas till är det att bidra till en utläggning av ultrasnabba bredband där det i dag inte är kommersiellt men på ett sätt som möjliggör konkurrens mellan olika operatörer i de nät som byggs. Desto bättre nät, desto fler tjänster och desto mer lönsamt kommer det bli att bygga ut bredband också på landsbygden.

 

Målen för utbyggnaden av mobila och fasta bredband är att vi ska kunna uppnå Gbs- hastigheter för det stora flertalet medborgare och företag. Med en kapacitet som kan möta den snabba ökningen av bredbandsanvändning kommer vi kunna ha nätneutralitet utan att blockera eller försvåra för nya tjänster som växer fram. Vi kommer att kunna utveckla den digitala hälsovården först, med en ledarroll för Life Science, vi kommer kunna vara platsen där sjukvård fullt ut kan ta vara på den digitala ekonomins möjligheter, där vår fordonsindustri kan utvecklas snabbare och där små företag kan konkurrera med världens stora.

 

Om vi sedan inför en europeisk copyrightslagstiftning som stärker producenter och upphovsrättsinnehavare över hela Europa, som kan bidra till en ny framgångsväg för europeisk underhållningsindustri, en gemensam digital köplagstiftning och regler för momsuppbörd som underlättar för småföretag kommer vi också snabbt få en fungerande digital marknad som lyfter hela vår ekonomi. Europeiska regler och lagar där det behövs, den bästa kapaciteten och de högsta hastigheterna samt den mest uppkopplade befolkningen kommer ge Europa den nystart vi behöver.

 

Gunnar Hökmark (M) Europaparlamentariker