Hoppa till innehåll

Europa måste agera mot terror – krönika i Norrköpings Tidningar

  • av

Tusentals våldsbejakande extremister i Sverige. Förra veckan larmade SÄPO om den nya hotbilden som på bara några år har gått från att det i vårt land finns “ett hundratal” till tusentals våldsbejakande islamister. Samtidigt ser vi hur terrordåden sker efter varandra ute över hela Europa. Sverige behöver ta ett nytt grepp för att bekämpa terrorn på hemmaplan.

Under de senaste åren har flera steg tagits för att EU-länder ska dela information med varandra om personer som misstänks vara terrorister eller aktivt delta i terrorhandlingar. Det är ett viktigt arbete – inte minst då vi under de senaste åren har sett hur terrorn i Europa är gränsöverskridande. Detta gäller inte minst svenska medborgare som vid flera tillfällen har deltagit i terrordåd i andra länder. Terrorattackerna som skakade Belgien för ett år sedan är bara ett exempel.

Det är bra att arbetet tar fart på europeisk nivå och visar än igen på den Europeiska unionens viktiga roll inom Europa. Men det räcker inte att Sverige lämnar över ansvaret för detta arbete på Bryssel. Nu behöver vi ta vårt arbete mot terrorn på allvar här med.

Ett steg på vägen var den blocköverskridande överenskommelse som presenterades i början av juli med nya åtgärder mot terrorism. Men fortfarande saknas skarpa åtgärder mot samröre med terrorism. Av det regelverk som kom på plats under 2015 har hitintills bara två personer av över 150 återvändande IS-terrorister dömts. Den gången krävdes det filmer som hittades i männens lägenheter där de deltog i halshuggningar. I Sverige måste man nämligen kunna bevisa en specifik handling, att en viss kula skjutits just där, för att få någon fälld. Delaktigheten i IS krigföring och terror innebär att man är en del i en brottslighet som måste kunna straffas även om man bara har bidragit till att ta andra människors liv genom att gett sitt stöd till mördandet. I Norge räcker det med att bevisa att den åtalade varit en del av ett IS-stridande förband på plats.

Till att börja med kan Sverige inte acceptera att den som aktivt stödjer Islamiska staten eller annan våldsbejakande islamism får stanna i Sverige. Det innebär att den som ansöker om eller har uppehållstillstånd bör utvisas. Vårt uppdrag är att vara en fristad för dem som söker sig från terror och förtryck. Inte för dem som genom sin ideologi eller samhällsuppfattning står för, sympatiserar med eller pläderar för förtryck och terror. Låt oss inte glömma bort att vi har en skyldighet att pröva asylsökandes identitet och rätt till asyl men inte en skyldighet att ge uppehållstillstånd till dem som bryter mot våra lagar eller inte har någon vilja att följa dem. Sverige ska vara ett tryggt land för alla som bor här och för alla som söker finna frihet i ett nytt hem.Det tar sitt avstamp i respekt för våra lagar och inte minst våra offentliga institutioners förmåga att leva upp till de krav våra lagar ställer. Den som är en del av islamistisk extremism ska utvisas. De som flyr till Sverige som flyktingar flyr från våldsbejakande extremism och ska inte behöva utelämnas till motsvarande krafter här.

Våra lagar ska reflektera vårt samhälle. Dessa ska följas. Man vänder sig mot det svenska samhället och dess mest grundläggande lagar om man är en våldsbejakande extremist. Så enkelt är det.