Hoppa till innehåll

Sverige har tappat ledartröjan i 5G-utbyggnad – artikel DI Digital

  • av

Sverige riskerar att hamna i bottenligan i utbyggnaden av 5G. Regeringen behöver ta sitt förnuft till fånga, skriver Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark (M).

Nyligen enades Europaparlamentet och ministerrådet om att allokera frekvensbandet för 700 MHz trådlöst bredband till år 2020. Det innebär att Europa nu har lagt grunden för att gemensamt leda utvecklingen av 5G. På det tåget är dock Sverige inte med sedan regeringen valt att blåsa av auktionen av det svenska 700 MHz-bandet.

”Sverige har redan förlorat möjligheten att vara i ledningen i Europa”

Det nya bandet kombinerar hastighet och räckvidd på ett sätt som gör att den teknologin som växer fram som ett resultat av 5G inte bara kommer att finnas tillgänglig i storstäder, utan även i mindre städer och på landsbygden. Med målet 2020 förmår Europa i sin helhet att vara ledande i omvandlingen.

Sverige har däremot redan förlorat möjligheten att vara i ledningen i Europa och riskerar att bli en eftersläpare när det gäller det avgörande steget in i 5G som kommer att definiera vår innovationsförmåga, konkurrenskraft och tätställning som digitaliserad ekonomi.

Det var förra månaden som regeringen genom sitt beslut om att fördröja auktionen kastade ur Sverige ur framsätet. Innan dess låg vi i täten genom att som ett av de första EU-länderna redan 2014 fattat beslut om att frigöra 700-bandet för mobila bredband genom auktioner under 2016.

Regeringen uppgav att det var behov av nät åt blåljusmyndighetenrna (såsom polis och räddningstjänst) som föranledde beslutet att skjuta upp auktionen. Men det finns redan utrymme för det i det nät som skulle ha frigjorts.  Men det är snarare kryptering och intrångsskydd som är av vikt för dessa myndigheters säkerhet, inte basstationer eller frekvenser.

I realiteten handlar senareläggningen snarare om att vilja återupprätta ett nytt Televerk och att statliga Teracom ska ta hand om näten. Men det är inte statsföretag för telekom som har byggt den svenska framgången. Tvärtom, det var under 1990-talet som Sverige genom avreglering av det gamla Televerkets monopol lyckades hamna i framkant genom lägre priser, ökad användning, investeringar, nya tjänster och en snabbt växande telekommarknad.

Vår förmåga att anpassa oss till ekonomins digitala logik är en grundbult för vår internationella konkurrenskraft. Det gäller Europa, och det gäller Sverige.

Det är också viktigt att förstå att en harmoniserad fördelning är en förutsättning för att skapa det momentum som är nödvändigt för att attrahera investeringar och nästa generations digitala innovationer. E-hälsa, självkörande transporter, digitaliserade jordbruk och industrier är beroende av ultrasnabb och konstant uppkoppling men också att det sker över hela Europeiska union. Därför är EU:s beslut om harmonisering så viktigt och den svenska situationen så allvarlig.

Kina, USA, Sydkorea och Japan är redan på god väg att bygga ut kommersiellt 5G med start så tidigt som 2018. Vår överenskommelse innebär att Europa nu har förutsättningar att vara med och leda den utvecklingen. Det är allvarsamt att Sverige nu valt att placera sig i bottenligan och i stället för att leda utvecklingen riskerar att fungera som ett europeiskt sänke. Vi ska inte vara ett land som ber om undantag för senareläggning, utan driva på andra länder att bära sitt ansvar för att ta Europa framåt.

Efter onsdagens beslut om en ambitiös och gemensam frigörelse av 700-bandet behöver den svenska regeringen ta sitt förnuft till fånga och snarast genomföra den planerade auktionen av vårt 700-band. Det är avgörande för att Sverige, som länge drivit på den digitala utvecklingen, även fortsatt ska ha en framstående position i Europa. Det är viktigt att förstå att detta är en förutsättning för att våra svenska företag fortsatt ska vara världsledande. Vi tar inte ledningen genom att skapa ett nytt Televerk av gammal modell utan genom en ny tids mångfald. Sverige bör fatta de beslut som krävs för att vi ska ligga i framkant och till att den digitala revolutionen har sin bas här, inte beslut som innebär att vi förlorar ledarskap.

Gunnar Hökmark (M)

Delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet