Hoppa till innehåll

Sverige har EU:s mest välskötta finanser- Artikel Helsingborgs Dagblad

Bland de mer märkliga uttalandena i debatten om regeringens vårproposition var Magdalena Anderssons påstående om att Sverige befinner sig i ett statsfinansiellt moras. Om hon menade allvar är hon allvarligt felorienterad i verkligheten.

Med en statsskuld runt rekordlåga 35 procent av BNP, kontrollerade statsfinanser, en tillväxt av jobb med 250 000, vilket är mer än fem procent av den samlade sysselsättningen, och ökade anslag för offentlig välfärd finns det ingen utanför Sveriges gränser och utanför Socialdemokraternas ”war room” för valrörelsen som kan anse att det land som skiljer ut sig i Europa för sin stabilitet befinner sig i statsfinansiellt moras.

Spanien, Portugal och Storbritannien befann sig alla, tillsammans med Grekland och Italien, i början av ett statsfinansiellt moras när krisen bröt ut. De socialdemokratiska regeringarna i dessa länder mötte då krisen, med svenska socialdemokratiska hyllningar, genom att öka underskotten. I tron att problemen med statsfinanser i underskottskris skulle kunna lösas med ännu större underskott körde dessa länder in i det moras som slog undan jobb, sysselsättning, social trygghet och politisk trovärdighet.

Och ändå har socialdemokrater, både svenska och andra europeiska, fortsatt hävda att dessa länder borde öka underskotten för att undvika besparingar. Nu har de, liksom Lettland, valt en annan väg av besparingar och reformer, hårt kritiserade av socialdemokrater, och är på väg ut ur det moras som spenderpolitiken ledde dem in i.

De av socialdemokrater hårt kritiserade länderna Sverige, Tyskland och Polen hamnade aldrig i någon djup kris men påverkades av omvärldens. Enligt Magdalena Andersson skulle Sverige drabbas av skenande räntehöjningar och fallande valuta. Så är det inte eftersom det inte finns någon vettig bedömare som skulle hålla med om påståendet att Sveriges statsfinanser befinner sig i ett moras.

Men om Magdalena Andersson nu faktiskt seriöst anser att det är ett moras, innebär det att Sverige har en sämre eller lika dålig situation som Europas krisländer? Innebär det att hon, som socialdemokraterna i dessa länder anser att krisen ska lösas genom ökade underskott? Eller genom drastiskt minskade offentliga utgifter och kraftigt höjda skatter?

Om Magdalena Andersson på fullt allvar menar att vi befinner oss i ett moras krävs det åtgärder för det. Eller så är det så enkelt att det är svårt att bedriva valrörelse mot en regering som anses ha Europas mest välskötta finanser. Antingen har hon fullständigt missuppfattat grundläggande ekonomiska förutsättningar för Sverige eller så plågas hon av att alliansen har hanterat krisen bättre än sina socialdemokratiska motsvarigheter runt om i Europa. Vilket som, har Magdalena Andersson ett problem.

Gunnar Hökmark (M)

ledamot av Europaparlamentet och Moderaternas förstanamn vid årets EU-val