Hoppa till innehåll

Sverige har det minsta budgetunderskottet

upp och nerEurostats siffror kring medlemsstaternas budgetunderskott och statsskulder presenterades i dag. Det land där Mona Sahlin menar regeringen har förstört statsfinanserna är å andra sidan det land som förra året hade det minsta budgetunderskottet av samtliga medlemsstater, tätt följt av Luxemburg och Estland.

Å andra sidan tillhör Spanien, som socialdemokraterna i förra årets vårbudget pekade ut som ett föredöme, ledarna när det gäller de största underskotten. Bara besegrat av Irland, Grekland och Storbritannien.

Hade Sverige gjort som Spanien hade det svenska underskottet varit 20 gånger högre än vad det är. Det ska bli intressant att se om socialdemokraterna ett år senare fortfarande pekar ut Spanien som ett föredöme.  Spanien nämns som nästa krisland efter Grekland. Det är lite upp och ner. Den svenska regeringen har i socialdemokraternas ögon förstört statsfinanserna medan den spanska åtminstone för ett år sedan var ett föredöme. Kanske har Sahlin hållit tabellerna upp och ner?