Hoppa till innehåll

Sverige får inte tiga inför hatet och antisemtismen i Iran

Den iranska regimens hot att utplåna Israel och dess förnekelse av förintelsen ingår i ett avskyvärt antisemitiskt mönster som måste tas på allvar. Svensk och europeisk utrikespolitik måste präglas av konkreta reaktioner på det hat och de krigshot som den iranska regimen uttalar. Det sa Gunnar Hökmark, moderat europaparlamentariker och ordförande i Samfundet Sverige – Israel med anledning av att den iranska regimen nu förnekar förintelsen och fortsätter sitt tal om att Israel inte ska få finnas.

Den tystnad som präglar svensk utrikespolitik i denna fråga innebär att man inte drar en gräns mot antisemitism och förakt för människors liv och värdighet.

En politik som präglas av att man låtsas som ingenting samtidigt som företrädare för den svenska regeringen skriver under investeringsavtal och utlovar ökade kontakter innebär i praktiken att man ser mellan fingrarna med ett stöd för allvarliga och uppenbara brott mot det internationella samfundet. Det är en politik som bara kan stärka hatets och våldets krafter.

Sverige bör samla demokratiska nationer till en samfälld och kraftig reaktion som innebär att den iranska diktaturen får klart för sig att man ställer sig vid sidan om normala relationer med andra länder genom sin politik, sa Hökmark.